Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng VKSND tối cao vừa có Quyết định số 153/QĐ-VKSTC về việc tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 17 cá nhân do có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, 8 tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen gồm: Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao; Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao.

Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, VKSND tối cao; Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học VKSND tối cao; Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao; Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ, VKSND tối cao; Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao.

17 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen gồm các đồng chí:

Hoàng Thị Thắm, Chi ủy viên, Trưởng phòng, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, VKSND tối cao;

Hà Minh Khương, Trưởng phòng, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, VKSND tối cao.

Lương Minh Thống, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, VKSND tối cao;

Vương Văn Bép, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, VKSND tối cao;

Nguyễn Đức Hải, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự, VKSND tối cao;

Ngô Thị Quỳnh Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự, VKSND tối cao;

Hoàng Thành Nam, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Chi ủy viên, Trưởng phòng, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSND tối cao;

Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao;

Phạm Vũ Thắng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng, VKSND tối cao;

Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng ủy, VKSND tối cao; 

Mai Thị Nam, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra, VKSND tối cao;

Nhiếp Văn Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, VKSND tối cao;

Lại Viết Quang, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trường Đại học kiểm sát Hà Nội;

Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao;

Nguyễn Văn Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, VKSND tối cao;

Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; 

Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.

P.V