Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Phạm Vũ Thắng, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Chánh Thanh tra VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh; các đồng chí Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Việt, Trần Mạnh Đông, Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động VKSND tỉnh và các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện; Tại điểm cầu cấp huyện, có các đồng chí Phó Viện trưởng và toàn thể công chức, người lao động 10 VKSND cấp huyện.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận, thảo luận của đại biểu đại điện cho các đơn vị trong ngành KSND tỉnh đều khẳng định: Trong thời gian qua, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đã kịp thời quán triệt đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao, Tỉnh ủy Nam Định về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; triển khai thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong ngành KSND tỉnh Nam Định về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Vì vậy, trong thời gian qua, tại hai cấp kiểm sát tỉnh Nam Định không để xảy ra vụ, việc nào cán bộ, công chức, người lao động vi phạm quy định về tham nhũng, tiêu cực phải xử lý.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị.
 

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, VKSND hai cấp đã thực hiện tốt việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế, chức vụ; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các ý kiến tham luận cũng kiến nghị, đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, hữu hiệu nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành KSND tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Chánh Thanh tra VKSND tối cao đánh giá cao việc VKSND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị về "Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành kiểm sát nhân dân tỉnh". Đồng chí cũng chia sẻ những kinh nghiệm hay, những bài học quý và những phương pháp, biện pháp tích cực, hiệu quả  của Thanh tra VKSND tối cao đã thực hiện trong toàn ngành.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hậu khẳng định: Hội nghị chuyên đề là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng; giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong ngành KSND nhận thức một cách toàn diện hệ thống các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Ngành “tự soi”, “tự sửa” những tồn tại, khuyết điểm trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Đây là tiền đề, giải pháp hữu hiệu trong việc giáo dục, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Đồng chí yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong ngành KSND tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm.

..Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, Quy chế nghiệp vụ, Quy định của Đảng, của Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao về công tác xây dựng Đảng, những điều đảng viên không được làm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát...

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của chính quyền và kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng; phát hiện kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo quản lý thực hiện tốt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Quy chế, quy định của VKSND tối cao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Du Vũ - Hoài Thu