Ngày 28/6, VKSND tối cao (Vụ 16) ban hành công văn số 231/V16 gửi lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao; lãnh đạo Báo Bảo vệ pháp luật; lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát về việc đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông của Ngành để lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân trong Ngành được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Công văn nêu rõ, Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình...”.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ. (Nguồn: BVPL)

Căn cứ quy định trên, trước khi trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), VKSND tối cao gửi danh sách cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2022, đề nghị đăng tải trên Báo Bảo vệ pháp luật, Cổng thông tin điện tử của VKSND tối cao, Kiểm sát online để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Theo đó, cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2022 là đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam.

BVPL