Thời gian qua, Viện Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình (Viện 2) luôn thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2023 về công tác của ngành KSND năm 2024, Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 về thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật của Viện trưởng VKSND tối cao. 

Theo đó, năm 2023, Viện 2 thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu nghiệp vụ, trong đó có các chỉ tiêu khó về công tác kháng nghị và công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Cụ thể, chất lượng kháng nghị phúc thẩm của Viện 2 tham mưu ban hành được Tòa án chấp nhận 5/7 vụ, đạt tỷ lệ 71,4% (chỉ tiêu quy định ≥70%); Rút kháng nghị phúc thẩm 0/13 vụ, chiếm tỷ lệ 0%; Bảo vệ kháng nghị của VKS cấp tỉnh và được Tòa án chấp nhận 45/61 vụ, đạt tỷ lệ 74% (vượt chỉ tiêu).

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Ngát, Viện trưởng Viện 2 - Viện cấp cao 3, phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024.

Về chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Viện 2 tham mưu ban hành được Tòa án chấp nhận là 85/113 vụ, đạt tỷ lệ 75,2% (chỉ tiêu quy định là ≥75%); Rút kháng nghị GĐT, TT 2/150 vụ, chiếm tỷ lệ 1,3% (chỉ tiêu quy định ≤ 5%).

Vượt chỉ tiêu kép về giải quyết đơn và giải quyết hồ sơ rút theo đơn. Cụ thể giải quyết đạt tỷ lệ 71% về việc (1.545 việc/ 2.177 việc), vượt chỉ tiêu 11%; giải quyết 1.291 hồ sơ đơn, đạt tỉ lệ 83,5%, vượt chỉ tiêu 3,5%. 

Ngoài ra, năm công tác 2023 Viện 2 tham mưu ban hành 6 kiến nghị; tích cực tham mưu ban hành các Thông báo rút kinh nghiệm đối với các vụ án bị Tòa cấp cao tuyên hủy, sửa án; chú trọng định kỳ 6 tháng, 1 năm ban hành các Thông báo rút kinh nghiệm tổng hợp; Thông báo công tác kháng nghị của VKS 2 cấp trong khu vực và Thông báo rút kinh nghiệm chuyên sâu đối với các loại tranh chấp phổ biến để KSV, công chức của Viện cấp cao 3 và VKS địa phương trong khu vực rút kinh nghiệm chung, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát trong lĩnh vực này.

Đặc biệt, qua 7 tháng đầu năm 2024 (từ 1/12/2023 đến 30/6/2024), chất lượng kháng nghị do Viện 2 tham mưu ban hành tiếp tục được nâng lên. Cụ thể kháng nghị phúc thẩm được Tòa cấp cao xét xử chấp nhận 7/7 vụ, đạt tỷ lệ 100%; kháng nghị giám đốc thẩm được Tòa chấp nhận 65/79 vụ, đạt tỷ lệ 82,3%. 

leftcenterrightdel
Viện 2 sẽ tiếp tục nỗ lực nâng kết quả công tác năm 2024 lên một tầm cao mới về chất lượng theo chương trình công tác đã đề ra. 

Về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành: Đổi mới phương thức phân công nhiệm vụ, tách bạch giữa quản lý hành chính với việc thực hiện chức danh tư pháp theo tố tụng. Trong quản lý vừa làm vừa rút kinh nghiệm chuyên môn đảm bảo sự thông suốt trong tất cả các khâu, những vướng mắc, bất cập trong phạm vi đơn vị kịp thời xử lý; nếu vượt quá thẩm quyền thì tham mưu; báo cáo lãnh đạo Viện cấp cao 3 kịp thời chỉ đạo hướng giải quyết. Lãnh đạo cấp Viện nghiệp vụ, cấp phòng đã phân công nhiệm vụ hoạt động ổn định theo quy chế Ngành và đơn vị. 

Nhằm duy trì được thành tích công tác của Viện 2 đã đạt được trong năm 2023 và nâng kết quả công tác năm 2024 lên một tầm cao mới về chất lượng thì Viện 2 đã chủ động, tích cực, quyết liệt đề ra các biện pháp phù hợp, thực hiện có chất lượng, hiệu quả, khắc phục những hạn chế và phấn đấu đạt và vượt tất cả chỉ tiêu công tác được Quốc hội và Ngành giao; trong đó xác định nội dung quan trọng nhất để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá là “Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ đơn, án”. 

Đồng thời, xác định “Công tác kháng nghị phúc thẩm trên một cấp là nội dung đột phá”, đảm bảo tăng về số lượng và nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm trên cấp của Viện cấp cao 3.

Đối với công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm lĩnh vực dân sự luôn chiếm từ 80% tổng số đơn trong các lĩnh vực của Viện cấp cao 3. Viện 2 là đơn vị chủ lực, chịu trách nhiệm thụ lý giải quyết từ 70% số đơn lĩnh vực dân sự. 

Do vậy, ngay từ đầu năm công tác, Viện 2 đã xây dựng kế hoạch giải quyết đơn, dự kiến số lượng đơn, án thụ lý mới trong năm và khối lượng công việc khác thuộc trách nhiệm tham mưu của Viện 2 so với biên chế hiện có của Viện 2 và của các đơn vị khác thuộc Viện cấp cao 3. Từ đó, Viện 2 đề xuất tiếp tục phân bổ đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình cho Viện 4 (cùng lĩnh vực tố tụng dân sự) và Văn phòng giải quyết…

Trong điều kiện biên chế của Viện cấp cao 3 nói chung và của Viện 2 nói riêng vẫn còn trong tình trạng “thiếu hụt”, khối lượng công việc phải giải quyết là rất lớn (từ đầu năm đến 30/6/2024 tổng số hồ sơ Viện 2 thụ lý phải giải quyết đơn, án phúc thẩm, giám đốc thẩm là 1880 vụ) nhưng Viện 2 đã và sẽ tiếp tục nỗ lực, vận động tinh thần tập thể và năng lực cá nhân nhằm duy trì thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2023 và nâng kết quả công tác năm 2024 lên một tầm cao mới về chất lượng theo chương trình công tác đã đề ra. 

Đặc biệt thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 21/KH-VC3 ngày 14/6/2024 của Viện cấp cao 3 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-VKSTC ngày 19/4/2024 của VKSND tối cao về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và các năm tiếp theo.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Viện 2 đã được Hội đồng Thi đua Khen thưởng VKSND cấp cao tại TP HCM công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và 6 tháng đầu năm 2024 được nhận Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao về “Phong trào ngành Kiểm sát thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”. Đây chính là sự công nhận cho những nỗ lực của Viện 2 trong thời gian qua./.
Trân Định - Phi Sơn