Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thành Minh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí là Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố trong Cụm thi đua số 3; cùng toàn thể cán bộ, công chức VKSND thành phố Bảo Lộc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thành Minh - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Đông - Viện trưởng VKSND thành phố Bảo Lộc đã trình bày báo cáo tóm tắt công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua số 3.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong Cụm đã triển khai thực hiện phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị công tác năm 2022; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, đề ra các mục tiêu cụ thể, triển khai đồng bộ các giải pháp thi đua, khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn thể công chức, người lao động trong từng đơn vị nhằm đảm bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, cũng như khối lượng công việc của các đơn vị tăng nhiều, yêu cầu chất lượng ngày càng cao, tuy nhiên các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 đã chủ động khắc phục khó khăn để hưởng ứng và thực hiện chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong công tác chuyên môn, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với yêu cầu của Quốc hội, của Ngành, trong đó tỷ lệ giải quyết án tại Viện kiểm sát đạt 99,9%, tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển khởi tố đạt 100%; ban hành được 5 kiến nghị yêu cầu khắc phục các vi phạm trong thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm và các kiến nghị của Viện kiểm sát được chấp nhận và thực hiện; ban hành 479 bản yêu cầu điều tra để làm rõ tội phạm, người phạm tội; phối hợp với CQĐT, xác định 20 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; phối hợp tổ chức thành công 8 phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện số hóa hồ sơ 1 vụ án và tiến hành công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa….

Trong kỳ các đơn vị trong Cụm thi đua phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự nguy hiểm, có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; giải quyết dứt điểm nhiều vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, trật tự xã hội, ma túy phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; nhiều vụ, việc dân sự, hành chính, thi hành án dân sự, khiếu nại, tố cáo kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh.

Hội nghị cũng được nghe đại diện các đơn vị chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn cũng như thúc đẩy các phong trào thi đua trong thời gian sắp tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Thành Minh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phong trào thi đua các đơn vị đạt được, đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, thống nhất, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đối với công tác thi đua cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo khách quan, phản ánh thực chất kết quả và những thành tích trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khen thưởng đột xuất cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Thực hiện công tác khen thưởng đúng mục đích, đúng thành tích, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định để công tác khen thưởng là động lực khuyến khích, động viên công chức, người lao động trong đơn vị phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước nhằm nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tiến Dân - Việt An