leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi trao thưởng của cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra theo hình  thức trắc  nghiệm trực tuyến, với 2 tuần thi, mỗi tuần thi có 1 bộ câu hỏi với các nội dung tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoàn cảnh và quá trình viết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ, nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chi đoàn VKSND tỉnh Lâm Đồng đã phát động đoàn viên tham gia tích cực và đạt được thành tích cao gồm 1 giải Nhất, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Trong đó, đoàn viên Nguyễn Thành Long - đạt giải Nhất tuần 1; đoàn viên Lê Thị Thanh Nhã - đạt giải Ba tuần 1; đoàn viên Hoàng Văn Ngọ - đạt giải Khuyến khích tuần 1.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, tuyên truyền rộng rãi trong đời sống tinh thần, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Tiến Dân - Việt An