Hai đơn vị đã huy động máy móc, phương tiện, phối hợp cấp ủy, chính quyền, công an xã và đông đảo người dân lao động chỉnh trang khuôn viên, làm mương thoát nước, hàng rào hộ gia đình, phát quang xung quanh nhà văn hóa thôn; cải tạo vườn hộ, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải… tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Trong buổi sáng, các lực lượng đã hoàn thành trên 100 m mương thoát nước tại thôn Lâm Đồng, 100 m hàng rào hộ gia đình tại thôn Lâm Bình, 250m hàng rào lưới B40 tại nhà văn hóa thôn Lâm Phúc.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Hỗ trợ người dân phát quang, vệ sinh vườn hộ tại thôn Lâm Phúc. 

 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các lực lượng giúp người dân thôn Lâm Đồng làm mương thoát nước. 

leftcenterrightdel
Làm hàng rào hộ gia đình tại thôn Lâm Bình. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
Kéo 250m hàng rào thép B40 tại nhà văn hóa thôn Lâm Phúc. 
Được biết, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Lâm đang tập trung cao cho việc thực hiện, hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đưa xã nhà về đích NTM trong năm 2020.

Tính từ năm 2014 lại nay, VKSND huyện Hương Sơn đã quyên góp được trên 60 triệu đồng, đóng góp trên 500 ngày công để giúp để giúp một số xã trên địa bàn huyện Hương Sơn xây dựng nông thôn mới và về đích nông thôn mới.

Ánh Dương - Lan Hương