Chi bộ 1, VKSND TP Cần Thơ có 13 đảng viên/22 công chức và người lao động thuộc đơn vị Văn phòng tổng hợp.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị này luôn xác định việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ xuyên suốt và là mục tiêu phấn đấu không ngừng của mỗi đảng viên. Công chức và người lao động thuộc Chi bộ 1 đều thấm nhuần lời dạy của Bác đối với cán bộ Ngành kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Để thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ 1 luôn quán triệt, triển khai nội dung học tập và làm theo lời Bác đến 100% công chức và người lao động thuộc đơn vị, chủ động lồng ghép việc học tập đi đôi với công tác xây dựng Ngành, xây dựng Đảng và hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

leftcenterrightdel
 Chi bộ 1 tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Năm 2019, với chủ đề học tập “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi ủy Chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện.

Theo đó, 100% đảng viên và quần chúng đều đăng ký học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác phù hợp với đặc thù công việc. Tiêu biểu, tại các buổi sinh hoạt lệ hàng tháng, mỗi đảng viên đều luân phiên sưu tầm, nghiên cứu và kể lại một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó rút ra bài học từ Bác, vận dụng linh hoạt vào đời sống thực tiễn của mỗi cá nhân theo từng vị trí việc làm cụ thể.

Bênh cạnh đó, Chi bộ 1 VKSND TP Cần Thơ cũng đưa vào nghị quyết hàng tháng, khuyến khích đảng viên nghiên cứu, tìm hiểu và viết bài nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua hoạt động chuyên môn của công chức và người lao động tại đơn vị.

Xây dựng 4 chuyên đề học tập và làm theo gương Bác về “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; tích cực tham gia Hội thi kể chuyện về Bác,…

Đồng chí Phan Hữu Long – Bí thư Chi bộ 1 cho biết: “Trong năm 2020, cấp ủy Chi bộ đề ra nhiều biện pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Chi bộ sẽ thực hiện sinh hoạt chuyên đề hàng quý, đảm bảo 100% công chức và người lao động đều viết bảng cam kết tu dưỡng, học tập tấm gương của Bác theo từng vị trí việc làm, tiếp tục duy trì việc kể chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt lệ hàng tháng. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sẽ có biểu dương khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong đơn vị”.

leftcenterrightdel
 Công chức trẻ thuộc Chi bộ 1 học tập theo gương Bác để tu dưỡng bản thân, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Trong lĩnh vực chuyên môn, Chi bộ 1 VKSND TP Cần Thơ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Tăng cường công tác xây dựng và quản lý văn bản, thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp. Sử dụng tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, theo dõi và quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của các khâu công tác nghiệp vụ.

Chủ động, sáng kiến trong ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công tác bí mật dữ liệu và an toàn thông tin mạng. Vận hành thông suốt đường truyền hội nghị trực tuyến. Tham mưu cho lãnh đạo VKSND TP Cần Thơ kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua,…

Đoàn viên Lê Anh Đào chia sẻ: “Tôi luôn lấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Để học theo Bác, tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các hoạt động do đoàn thể tại cơ quan phát động. Luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, thực hiện tốt tiết kiệm và bảo vệ tài sản công. Là một đoàn viên, tôi luôn phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng để có cơ hội học tập nhiều hơn nữa…

Có thể thấy, với nhiều phương pháp vận dụng phù hợp vào thực tiễn, thiết thực bằng những việc làm cụ thể, Chi bộ 1 đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

leftcenterrightdel
Nhiều năm qua, Chi bộ 1 luôn xung kích trong hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí Huỳnh Việt Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy VKSND TP Cần Thơ đánh giá: “Chi bộ 1 luôn bám sát vào chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên trong việc triển khai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nổi bậc như: Tổ chức cho đảng viên luân phiên kể chuyện về tấm gương của Bác để tập thể đảng viên trong Chi bộ cùng học hỏi, tu dưỡng và rèn luyện tác phong, đạo đức; xây dựng được các chuyên đề học tập theo từng quý; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; luôn tích cực tham gia các Hội thi kể chuyện về Bác,…”.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành phong trào sâu rộng, có tác động tích cực, to lớn trong đời sống cũng như công việc của mỗi công chức, người lao động thuộc đơn vị Văn phòng tổng hợp VKSND TP Cần Thơ, từng lời dạy của Bác đã được Chi bộ 1 cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm thực chất. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát tại địa phương./.

Hải Sơn