Thông báo được gửi đến Viện trưởng VKS quân sự Trung ương; Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về nội dung, Thông báo nêu rõ: Viện trưởng VKSND tối cao đi công tác nước ngoài từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 28/4/2019. Để đảm bảo công tác điều hành của cơ quan, Viện trưởng VKSND tối cao ủy quyền cho đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phụ trách, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng trong thời gian nêu trên.

Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao thực hiện nhiệm vụ đã được Viện trưởng VKSND tối cao phân công.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng các báo cáo, tài liệu phục vụ Viện trưởng VKSND tối cao dự kỳ họp Thứ 7, Quốc hội khoá XIV.

P.V