Theo công văn số 5669/VKSTC-V15, loại học bổng và thời gian học bao gồm: Học bổng thạc sĩ: từ 1,5 năm đến 2 năm; Học bổng tiến sĩ: 4 năm; Học bổng thực tập: 5 tháng hoặc 10 tháng.

Về chế độ học bổng, Chính phủ Hungary tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng theo quy định của phía Hungary. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Hungary.

Về điều kiện chung, công văn số 5669/VKSTC-V15 nêu rõ: Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật; đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài.

Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển; cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành.

Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia (đối với ứng viên học bổng đại học), phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ/tiến sĩ/thực tập) và có trong danh mục ngành đào tạo mà phía Hung-ga-ri dành cho ứng viên Việt Nam.

Chỉ được đăng ký 01 ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Nguồn nhân lực Hungary Quỹ học bổng Hung-ga-ri và cơ sở đào tạo tại Hungary.

Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. Đối với học viên đang học thạc sĩ, tiến sĩ trong nước chỉ xem xét nếu ứng viên đăng ký dự tuyển học bổng thực tập ngắn hạn.

Bên cạnh đó, công văn số 5669/VKSTC-V15 cũng nêu rõ các trường hợp ứng viên không được xét tuyển, đó là: Đã từng được cơ quan Nhà nước cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng.

Đang làm việc tại cơ quan trong nước nhưng không có văn bản của cơ quan công tác cho phép dự tuyển.

Đã được các cơ quan, địa phương trong nước hoặc nước ngoài cấp học bổng đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm chưa được phép đi học tiếp ở nước ngoài.

Về yêu cầu về ngoại ngữ, công văn số 5669/VKSTC-V15 nêu: Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập bằng tiếng Hungary cần có bằng đại học, thạc sĩ học tại Hungary bằng tiếng Hungary.

Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập bằng tiếng Anh cần có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 500 điểm hoặc IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng (trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) hoặc có bằng đại học, thạc sĩ học bằng tiếng Anh ở nước ngoài.

Cũng theo công văn số 5669/VKSTC-V15: VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh khẩn trương chỉ đạo đơn vị, phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức nội dung của học bổng nêu trên và có công văn đăng ký cử công chức, viên chức tham gia dự tuyển (kèm theo Sơ yếu lý lịch và các văn bằng chứng chỉ có liên quan) về Vụ Tổ chức cán bộ (phòng Quản lý đào tạo - phòng 1117) trước ngày 07/1/2019 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, quyết định. Hết thời hạn nêu trên, VKSND tối cao không nhận được hồ sơ đăng ký dự tuyển, coi như đơn vị không có nhu cầu.

P.V