Mới đây, VKSND tối cao đã có Thông báo số 4693/VKSTC-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội về việc sử dụng thư điện tử của ngành Kiểm sát nhân dân. Cụ thể, Thông báo số 4693/VKSTC-VP nêu: Đến ngày 23/10/2018, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2), VKSND tối cao đã tạo xong tài khoản thư điện tử của Ngành cho tất cả cán bộ thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội với tên miền “vks.gov.vn” và đã thông báo địa chỉ tới các đơn vị (Công văn số 241/VKSTC-C2 ngày 23/10/2018 về việc cấp tài khoản thư điện tử cho cán bộ thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao tại Hà Nội).

Cũng theo Thông báo số 4693/VKSTC-VP: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, sau khi trao đổi, thống nhất với Cục 2, Văn phòng VKSND tối cao đề nghị các đơn vị thực hiện ngay việc trao đổi những tài liệu, văn bản không mật và không liên quan đến hoạt động tố tụng qua hệ thống thư điện tử này để thay thế văn bản giấy trong công tác chỉ đạo, điều hành, từ đó góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác của Ngành. Thủ trưởng các đơn vị quán triệt toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị về việc này, thường xuyên phải mở hộp thư điện tử được cấp để cập nhật thông tin, xử lý công việc kịp thời.

Ngoài ra, Thông báo số 4693/VKSTC-VP còn nêu rõ: Văn phòng VKSND tối cao đề nghị các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội chấp hành nghiêm túc nội dung trên.

P.V