Thông báo số 05/TB-HĐTT nêu rõ, căn cứ Kế hoạch số 69/KH-VKSTC ngày 27/7/2021 của VKSND tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2021; ngày 17/12/2021, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên đã ký Quyết định số 15/QĐ-VKSTC phê duyệt 1.476 công chức đủ điều kiện dự thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2021. 

Trong đó, dự thi Kiểm sát viên cao cấp 90 người, Kiểm sát viên trung cấp 474 người và Kiểm sát viên sơ cấp 912 người. 

Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên VKSND tối cao yêu cầu, nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thông báo đến người đủ điều kiện dự thi thuộc quyền quản lý biết; nếu có vướng mắc hoặc thông tin về cá nhân người đủ điều kiện dự thi chưa chính xác thì liên hệ Ban Thư ký (điện thoại: 0904.600.881) để được hướng dẫn, đính chính.

leftcenterrightdel
 Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2020 khu vực phía Nam. (Ảnh minh hoạ)

Theo VKSND tối cao, việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên ngành Kiểm sát năm 2021 nhằm tuyển chọn, bổ nhiệm đủ số lượng chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp cho Viện kiểm sát các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014.

Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi để tuyển chọn, bổ nhiệm đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức ngành KSND, nhất là đội ngũ Kiểm sát viên của Viện kiểm sát các cấp.

Việc tổ chức tuyển chọn, thi tuyển được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh (có số dư).

Trường hợp đơn vị có khó khăn, không đảm bảo về nguồn dự thi thì không nhất thiết thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh.

Người dự thi vào ngạch Kiểm sát viên cao hơn phải đang giữ ngạch thấp hơn liền kề.

Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi từ 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Kiểm sát viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.

P.V