Kiện ra Tòa vì bán đất nhưng không giao GCNQSD đất

 Gia đình ông Vũ Văn Thiệu và bà Lê Thị Ngoan có diện tích đất ao là 283m2, tại thôn Thị Tranh, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, năm 2007, ông Thiệu, bà Ngoan  chuyển nhượng một phần diện tích đất ao là 94,4m2 cho anh Phạm Văn Hiệp và chị Lê Kim Hằng.

Năm 2009, anh Hiệp, chị Hằng lại chuyển nhượng diện tích đất này cho ông Vũ Khánh Toàn (SN 1936) và bà Lê Thị Chắt (SN 1945), đều cư trú tại thôn Lý Đỏ, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; nhưng năm 2011, ông Toàn, bà Chắt tiếp tục chuyển nhượng cho bà Lê Thị Xoan  (SN 1967, cư trú tại thôn Thị Tranh, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang), sau khi bàn giao đất đã nhận đủ tiền. Tuy nhiên, ông Toàn, bà Chắt không đưa cho bà Xoan Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bà Xoan không sang tên được. Do vậy, bà Xoan khởi kiện ra Tòa án công nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Xoan và ông Toàn, bà Chắt để bà làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

Quá trình giải quyết vụ án, anh Hiệp, chị Hằng trình bày sau khi nhận chuyển nhượng đất, anh chị đã được UBND huyện Bình Giang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để có căn cứ giải quyết vụ án đúng pháp luật, Tòa án có Công văn số 258 ngày 16/9/2021 gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Giang đề nghị cung cấp thông tin quyền sử dụng đất đang có tranh chấp. Do không nhận được văn bản trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường nên Tòa án lại tiếp tục có Công văn số 690 ngày 30/12/2021 đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, tài liệu theo nội dung Công văn số 258 ngày 16/9/2021. Tuy nhiên, sau đó, Tòa án cũng không nhận được văn bản trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường nên đã phải ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Viện kiểm sát kiến nghị phòng ngừa vi phạm

Ngày 14/2/2022 (sau gần 5 tháng, kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận được đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu), Tòa án đến làm việc trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thì mới thu thập được thông tin về diện tích đất tranh chấp, lúc đó vụ án mới được tiếp tục giải quyết. Đối chiếu với quy định của pháp luật thì việc cung cấp thông tin, tài liệu của Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa bảo đảm về thời hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ án của Tòa án.

Khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: "…Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; hết thời hạn này mà không cung cấp đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do…"

Để bảo đảm phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thực hiện yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan tiến hành tố tụng nói chung và của Tòa án nói riêng, Viện trưởng VKSND huyện Bình Giang đã ban hành kiến nghị đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Giang, đề nghị:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đối với công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cung cấp tài liệu, chứng cứ khi có yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự, góp phần bảo đảm việc giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện được kịp thời, đúng hạn theo quy định của pháp luật, tránh việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài tại địa phương.

Sau đó, ngày 4/8/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Giang đã có Văn bản tiếp thu toàn bộ nội dung kiến nghị của VKSND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.


Nguyễn Thị Hoa