Qua đó đã ban hành 5 kết luận, trong đó kiến nghị đối với 3 UBND cấp xã để xảy ra các vi phạm, thiếu sót trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng do địa phương quản lý. Các vi phạm, thiếu sót tại địa phương hầu hết là các dạng vi phạm lặp lại, phổ biến như: Không cập nhật, ghi chép đầy đủ các sổ theo dõi đối với người chấp hành án tại cộng đồng.

Không hướng dẫn người chấp hành án ghi đúng các nội dung trong bản tự nhận xét hàng tháng, cán bộ được phân công giám sát giáo dục không nhận xét người chấp hành án trong bản tự nhận xét; Không triệu tập người chấp hành án để điểm danh, kiểm diện; Vi phạm trong quản lý người chấp hành án đi khỏi địa phương không xin phép.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát làm việc có mời đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện giám sát.

Cụ thể các dạng vi phạm trên là trường hợp Lê Duy Khánh, đang chấp hành án treo do UBND xã Đông Phú có trách nhiệm giám sát, giáo dục, ngày 4/4/2024 UBND xã Đông Phú ra Thông báo triệu tập đối với Lê Duy Khánh để làm rõ và hoàn chỉnh thủ tục vi phạm nghĩa vụ vắng mặt tại nơi cư trú chưa xin phép. Tuy nhiên qua kiểm sát hồ sơ không thể hiện biên bản làm việc với người chấp hành án, nhận xét nhưng đơn vị vẫn phân loại kỳ tháng 4/2024 loại khá.

Đoàn kiểm sát mời, làm việc trực tiếp với Lê Duy Khánh thể hiện Công an xã Đông Phú có mời Khánh đến làm việc nhưng không lập biên bản làm việc, trong thời gian này và hiện tại Khánh đang làm việc tại cơ sở sản xuất nước lọc Anh Thy tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Mặc dù là địa bàn giáp ranh nhưng khác tỉnh, thành phố nhưng chưa xin phép của địa phương và địa phương không yêu cầu người chấp hành án thực hiện việc xin phép.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh trực tiếp kiểm tra của Đoàn kiểm sát.

Xét thấy việc giám sát, giáo dục đối với người được hưởng án treo của UBND xã vi phạm tại Điều 86 Luật thi hành án hình sự, Điều 9, 10 Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an, Viện kiểm sát đã ban hành kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ người đang chấp hành án cộng đồng tại địa phương, đồng thời thực hiện bổ sung đầy đủ thủ tục đối với người chấp hành án khi vắng mặt tại nơi cư trú.

leftcenterrightdel
Trưởng Đoàn gặp hỏi người chấp hành án.

Hoàng Anh - Văn Tân