Tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ quản lý thị trường tại Nghệ An

05/01/2019 21:41
Theo tố giác những cán bộ quản lý thị trường đã đến kiểm tra hoạt động tại quầy thuốc rồi nhận phong bì để bỏ qua các sai phạm. (Nguồn: Vnews)

Advertisement