Ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn trái phép

12/10/2020 19:36

Vạch mặt tà đạo và những thủ đoạn xuyên tạc

Theo Tổng cục Thuế, thời gian vừa qua tình trạng mua bán hóa đơn lại có dấu hiệu gia tăng. Để chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp trong đó tăng cường phối hợp với các đơn vị như Bộ Công an, tổ chức tín dụng… nhằm đẩy lui tình trạng này. Nguồn: Vnews

Advertisement