Trên cơ sở kết quả kiểm tra và tự rà soát, báo cáo của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, nhiều đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã thực hiện việc thu phí test nhanh COVID-19 chưa đúng theo hướng dẫn.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị thu hồi số tiền hơn 9,1 tỉ đồng thu phí test nhanh vượt mức quy định tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Đắk Lắk. Ảnh minh họa.

Theo đó, tại kết luận thanh tra số 07/KL-TTr ngày 1/8/2022, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết, tại 13 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã thực hiện việc thu phí test nhanh COVID-19 chưa đúng theo hướng dẫn tại điểm b, mục 2.1, Công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 và Thông tư 16/2021/TT-BYT ngày 8/11/2021 của Bộ Y tế với tổng số tiền hơn 9,1 tỉ đồng.

Cụ thể, tổng số tiền các đơn vị đã thu là hơn 27,4 tỉ đồng; số tiền đã chi mua test kit, vật tư, công lấy mẫu... (số liệu tự rà soát, báo cáo của các đơn vị) là hơn 18,3 tỉ đồng và số tiền thu vượt theo hướng dẫn, quy định là hơn 9,1 tỉ đồng.

Theo kết luật thanh tra nói trên, khoản thu này do không thể xác định đối tượng nộp để trả lại theo quy định tại khoản 3, Điều 65, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 nên cần phải thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho rằng, trách nhiệm chính đối với các tồn tại, khuyết điểm nêu trên thuộc về Giám đốc, Trưởng các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn và cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, tham mưu thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, phòng, chống COVID-19 của các đơn vị. Đồng thời, còn có trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp hoặc có liên quan đối với các đơn vị có khuyết điểm, tồn tại, sai phạm.

Theo đó, các đơn vị nói trên gồm: CDC Đắk Lắk; Phòng Y tế TP Buôn Ma Thuột;  Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar; Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin; Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột; Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk; Trung tâm Y tế huyện Ea H'Leo; Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn; Trung tâm Y tế huyện Krông Năng; Trung tâm Y tế huyện Lắk; Trung tâm Y tế huyện Krông Ana; Trung tâm Y tế huyện Ea Súp; Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ.

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị thu hồi số tiền hơn 9,1 tỉ đồng thu phí test nhanh vượt mức quy định tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có sai phạm nộp đầy đủ số tiền thu phí test nhanh vượt mức quy định như đã kết luận vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh ngay sau khi có quyết định thu hồi tiền của Chánh Thanh tra tỉnh./.

Nguyễn Quân