leftcenterrightdel
Chính phủ đã đồng ý mua 21,9 triệu liều vắc xin của Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi. Ảnh minh họa: nguồn internet  

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với các điều kiện như Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 18/5/2021 của Chính phủ về mua vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer.

Cũng theo Nghị quyết, Chính phủ đã giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua và triển khai việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả.

 

Nguyễn Anh