leftcenterrightdel
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly và theo dõi sức khỏe, phòng bệnh đối với các trường hợp liên quan đến các ca bệnh ở tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, người tiếp xúc gần với ca bệnh cần phải cách ly tập trung đủ 21 ngày từ ngày tiếp xúc. Người đến các mốc dịch tễ do Bộ Y tế công bố cách ly tập trung đủ 21 ngày từ ngày tiếp xúc.

Đối với người rời TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương từ ngày 7 đến 15/1 cần xét nghiệm và theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 21 ngày từ ngày rời TP Chí Linh. Người rời TP Chí Linh từ ngày 16 đến 27/1, xét nghiệm và cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày rời TP Chí Linh.

Với người ngoài TP Chí Linh, cần khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc. Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở cần phải xét nghiệm.

Người rời tỉnh Quảng Ninh từ ngày 7 đến 21/1, người làm việc hoặc đi qua Sân bay Vân Đồn cần xét nghiệm và theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày rời Sân bay Vân Đồn.

Người làm việc hoặc đi qua Sân bay Vân Đồn từ ngày 22 đến 27/1, cần khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, xét nghiệm khi có triệu chứng.

Người rời tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh từ ngày 28/1, cần cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm./.

Nguyễn Lánh