Cụ thể, Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Dịch Vụ Medtech (Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ) có địa chỉ tại số 322-324 đường Lê Hồng Phong (phường 1, quận 10, TP HCM) bị xử phạt 141 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Medtech bị xử phạt về hành vi vi phạm: Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu.

Ngoài xử phạt hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phẩn Thương mại và Dịch vụ Medtech còn bị xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thời hạn 4 tháng.

Bên cạnh đó, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Mai Phong