leftcenterrightdel
 Cán bộ, công chức, người lao động của VKSND thị xã Đông Triều ủng hộ Chương trình xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh – Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thị xã Đông Triều đã phát động tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan đóng góp ủng hộ chương trình xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới năm 2022, nhằm hỗ trợ giúp các hộ nghèo trên địa bàn các xã có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong Lễ phát động, với tinh thần sẻ chia, chung sức giúp đỡ, toàn thể các bộ, công chức của cơ quan đã tham gia tích cực ủng hộ và vận động xã hội hóa được tổng số tiền là 50 triệu đồng. Số tiền ủng hộ tại Lễ phát động này sẽ được đơn vị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Đông Triều, trao tặng hỗ trợ xây nhà cho một hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn tại thôn 6, xã Nguyễn Huệ.

Đây là việc làm thể hiện tấm lòng của cán bộ, công chức, người lao động VKSND thị xã Đông Triều, góp phần giảm hộ nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Quảng Ninh và các chương trình an sinh xã hội của địa phương, có các hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là hộ nghèo trên địa bàn thị xã.

Trúc Khánh