leftcenterrightdel
 Công đoàn cơ sở Khối Nội chính trao tặng kinh phí thực hiện công trình
Thực hiện công trình, các đơn vị đã trải đá xanh san lắp đường nông thôn với đoạn đường dài 1.200 m. Tổng kinh phí thực hiện là 12 triệu đồng do các Công đoàn cơ sở Khối Nội chính (bao gồm Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục Thi hành án dân sự), Khối cấp ủy Đảng, chính quyền, Kho Bạc cùng đóng góp. Tham gia thực hiện công trình có hơn 20 Công đoàn viên và bà con nông dân tham gia đóng góp ngày công lao động.
leftcenterrightdel
 Công đoàn viên thực hiện công trình

Thông qua Công trình đã góp phần tạo không khí đoàn kết, vui tươi giữa các công đoàn viên thuộc các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện, đồng thời giúp cho các hộ dân giảm bớt khó khăn trong mùa mưa sắp tới./.

Thanh Phong - Thanh Toàn