Sáng ngày 15/1 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2019 với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự và chỉ đạo hội nghị.

leftcenterrightdel
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ngành Nội vụ. Ảnh: H.V 

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, với quyết tâm chính trị cao trong năm 2018, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức chính quyền địa phương, cải cách chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính; tôn giáo…. 

Đặc biệt, “Công tác tinh giản biên chế được thực hiện nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh. 

Về cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Chính phủ thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020, đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.133/6.213 điều kiện kinh doanh; 2.661 điều kiện kinh doanh đã có phương án đơn giản, cắt giảm, nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể, thuộc trách nhiệm của bộ, ngành.

Công tác kiểm tra chuyên ngành cũng đã cắt giảm 30 thủ tục và 1.700/9.929 dòng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, đạt 34,3% so với yêu cầu của Chính phủ và đạt 28,3% so với dự kiến..

Theo Bộ Nội vụ, tính từ năm 2015 tới hết năm 2018, đã có 40.500 người được tinh giản biên chế. Trong 3 năm 2016 – 2018, đã cắt giảm được 86.300 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong đó có 12.400 công chức và 73.890 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm 2019, ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, đổi mới phương thức làm việc theo hướng công khai, minh bạch và tăng cường xử lý công việc bằng văn bản điện tự, cái tiến chế độ họp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.

 
Báo Tin tức