Từ nay đến hết năm 2018, người lao động còn một đợt nghỉ lễ nữa là vào dịp Tết dương lịch 2019. Theo qui định của pháp luật, căn cứ Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 Bộ luật lao động 2012 thì dịp Tết Dương lịch người lao động sẽ được nghỉ 01 ngày và hưởng nguyên lương. (Nếu những ngày nghỉ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp).

Theo đó, trong dịp Tết Dương lịch, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ liền 04 ngày, từ ngày thứ Bảy ngày 29-12-2018 đến hết thứ Ba ngày 01-01-2019.

Trong đó:

- Thứ Bảy ngày 29-12-2018 và Chủ Nhật ngày 30-12-2018 là ngày nghỉ hàng tuần;

- Thứ Hai ngày 31-12-2018 được nghỉ do hoán đổi ngày nghỉ (đi làm bù vào thứ Bảy ngày 05-01-2019);

 - Thứ Ba ngày 01-01-2019 là ngày nghỉ Tết Dương lịch theo Luật định.

Tuy nhiên, việc được nghỉ liền 4 ngày hay không còn phụ thuộc vào mô hình cơ quan, tổ chức và chế độ làm việc. Những đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

PV