Đây là lần đầu tiên tỉnh Lâm Đồng tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp Sở.

Đối tượng dự tuyển phải là Đảng viên, có bằng Đại học trở lên theo chuyên ngành phù hợp; là cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch hoặc không nằm trong quy hoạch, đang giữ chức vụ từ cấp phó trưởng phòng cấp sở, cấp huyện hoặc tương đương trở lên; được cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan tuyển chọn, đề cử và đồng ý.

leftcenterrightdel
 Trung tâm hành chính tập trung giúp người dân Lâm Đồng thuận tiện trong giải quyết công việc.

Thí sinh phải tham gia 2 phần thi. Phần thi viết, thí sinh thi kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển, hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển...; về chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển.

Phần thi trình bày đề án theo chủ đề, được Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn do Ban đề thi chuẩn bị, gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những khuyết điểm, hạn chế của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp cho cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn…

leftcenterrightdel
 Dịch vụ hành chính công một cửa điện tử được triển khai đồng bộ tại Lâm Đồng.

Việc thi tuyển nhằm lựa chọn, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới để bố trí vào chức danh quản lý; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý… Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, góp phần vào sự phát triển của tỉnh và quá trình hội nhập quốc tế.

Tâm An