Theo đó, nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử ..., UBND thành phố Hà Nội yêu cầu từ ngày 1/10/2019, các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện thanh toán các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH 1 lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

UBND TP cũng đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn thành phố thực hiện thanh toán các chế độ BHXH cho người lao động qua tài khoản cá nhân.

Đồng thời, giao BHXH thành phố, bưu điện thành phố, Sở LĐTBXH tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại địa điểm chi trả.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện. Thị xã và các đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn thực hiện nghiêm túc triển khai thực hiện, giao BHXH thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 15/11 hàng năm.

Tuệ Anh