Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng vừa có báo cáo về tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn TP tính đến ngày 27/12.

Theo đó, trong năm 2021, các doanh nghiệp trên địa bàn TP có mức tiền lương cao nhất là 169,1 triệu đồng/tháng, tiền lương thấp nhất là 3,92 triệu đồng/tháng.

Về mức thưởng Tết Dương lịch năm 2022, đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 11,2 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

leftcenterrightdel
 Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng cao nhất là hơn 1,4 tỉ đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng. (ảnh: LT)

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Đối với các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất ở mức 76,7 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Về mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đối với các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 1,075 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng. Đối với nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất là 768 nghìn đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 1,4 tỉ đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng.

 

L.T