Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng vừa công bố số liệu khảo sát về mức lương, tiền thưởng tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2021 tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, về thưởng Tết Dương lịch, đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng cao nhất là 27 triệu đồng, thấp nhất là 300 nghìn đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, mức thưởng cao nhất là 26,6 triệu đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng. Các doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn  đồng. Các doanh nghiệp FDI mức thưởng cao nhất là hơn 83,4 triệu đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng.

leftcenterrightdel
 Tại TP Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên đán 2021, cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI với 127 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất với 100 nghìn đồng thuộc về nhóm các doanh nghiệp dân doanh. 

Về thưởng Tết Nguyên đán 2021, đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất là 42 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước mức thưởng cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng. Đối với các doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất là 75 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Trong khi đó, với nhóm doanh nghiệp FDI mức thưởng cao nhất là 127 triệu đồng, thấp nhất là 358 nghìn đồng.

 

 

Lê Tâm