Ngày 25/12, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vừa công bố số liệu khảo sát về tiền lương năm 2019, thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất là 927 triệu đồng thuộc về các doanh nghiệp dân doanh còn mức thấp nhất chỉ 100 nghìn đồng thuộc các nhóm doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, các doanh nghiệp dân doanh, các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước và các doanh nghiệp FDI…

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, tiền thưởng Tết Dương lịch 2019 khối  các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cao nhất là 49 triệu đồng, thấp nhất là 300 nghìn đồng. Bình quân người quản lý là 5.442.000 đồng và bình quân người lao động là 4 triệu 432 nghìn đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng. Các doanh nghiệp dân doanh, cao nhất là 23 triệu 500 nghìn đồng, thấp nhất chỉ là 100 nghìn đồng.

Còn các doanh nghiệp FDI, cao nhất là 209 triệu đồng, thấp nhất là 300 nghìn đồng,

Đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, mức thưởng cao nhất thuộc vẫn thuộc về nhóm các doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 96 triệu đồng. Mức thấp nhất của nhóm này là 150 nghìn đồng.

Các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, cao nhất là 90 triệu 800 nghìn đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, cao nhất là 90 triệu đồng, mức thấp nhất thưởng Tết Nguyên Đán thuộc nhóm này khi chỉ có 100 nghìn đồng.

Các doanh nghiệp dân doanh, cao nhất là 96  triệu đồng, thấp nhất là 150 nghìn đồng. Nhóm doanh nghiệp FDI, cao nhất là 93 triệu đồng đồng, thấp nhất là 638 nghìn đồng.

Về phía các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tiền thưởng Tết Dương lịch 2019, mức thưởng cao nhất và thấp nhất đều thuộc về nhóm doanh nghiệp dân doanh. Bên cạnh đó, cũng có sự chênh lệch lớn giữa mức lương cao nhất là 55  triệu đồng và thấp nhất là 100 nghìn đồng. Bình quân là 2 triệu đồng.

Ở vị trí thứ hai là các doanh nghiệp FDI, cao nhất hơn 35 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn  đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 1 triệu đồng, thấp nhất 500 nghìn đồng.

Tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, mức cao nhất tiếp tục thuộc về các doanh nghiệp dân doanh, cao nhất là gần 928 đồng, thấp nhất là 3 triệu 500 nghìn đồng. Bình quân là hơn 14 triệu đồng. 

Đối với các doanh nghiệp FDI cao nhất là hơn 155 triệu đồng, thấp nhất là 500 ngìn đồng. Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 5 triệu đồng, thấp nhất là 3 triệu đồng.

So với năm ngoái, mức thưởng Tết của doanh nghiệp tại Đà Nẵng tăng lên. Năm 2018, mức thưởng Tết Nguyên đán của doanh nghiệp cao nhất là hơn 411 triệu đồng thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp.

Lê Tâm