Tại Trường Đại học Nha Trang (NTU), có 17 ngành đào tạo có điểm sàn xét tuyển từ 15,5-18 điểm, trong đó riêng ngành quản trị du lịch và lữ hành có điểm xét tuyển cao nhất: 19 điểm; kế đến là ngành Quản trị kinh doanh với 18,5 điểm.

Cả hai ngành này có chỉ tiêu tuyển sinh khá thấp (30 chỉ tiêu/ngành), đào tạo song ngữ Anh – Việt, điểm sàn môn tiếng Anh 6 điểm.

17 ngành còn lại của NTU có điểm sàn xét tuyển 15 điểm.

Trong khi đó tại Trường Đại học Quy Nhơn (Quy Nhơn University) có 15 ngành có điểm sàn 18 điểm, 31/46 ngành còn lại điểm sàn xét tuyển đồng mức 14 điểm, bao gồm các ngành kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin,..

leftcenterrightdel
Trường Đại học Quy Nhơn có 31/46 ngành có điểm sàn xét tuyển đồng mức 14 điểm. 

Năm 2019, NTU có kế hoạch tuyển sinh 4.500 chỉ tiêu, trong đó đại học 3.500 chỉ tiêu và cao đẳng 1.000 chỉ tiêu; trong khi Quy Nhơn University dự kiến tuyển hơn 4.800 chỉ tiêu với 44 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.

Trường Đại học Nha Trang được cho thuộc thuộc nhóm 100 trường Đại học đáng học nhất Việt Nam

Văn Nguyễn