Ngày 26/5/2023, UBND TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo về thông tin một lớp 5 của Trường tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức buổi liên hoan chia tay cho học sinh có kinh phí hơn 46 triệu đồng.

Theo đó, cuối năm học 2023, cha mẹ các học sinh lớp này thống nhất tổ chức buổi liên hoan chia tay cho các em tại một nhà hàng vì đây là năm học cuối cấp. Tổng kinh phí dự kiến của buổi liên hoan là 46,1 triệu, gồm tiền ăn 24,8 triệu đồng, tiền quà cho giáo viên 14,5 triệu đồng, các chi phí khác 6,8 triệu đồng.

Mỗi phụ huynh sẽ đóng góp 400.000 đồng, gồm tiền ăn của học sinh và phụ huynh (270.000 đồng), số còn thiếu thì huy động sự ủng hộ tự nguyện của một số phụ huynh cùng quỹ lớp còn lại.

Tổng số tiền đã thu của phụ huynh là là 39 người (15,6 triệu đồng) và do một đại diện hội phụ huynh học sinh lớp đứng ra thu, quản lý.

Sau khi báo chí phản ánh và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP Bảo Lộc, hội phụ huynh của lớp đã thống nhất hủy buổi tiệc chia tay nêu trên, đồng thời hoàn trả lại tất cả số tiền đã thu của 39 phụ huynh vào ngày 25/5.

Đại Lánh