Trước đó, báo điện tử Bảo vệ pháp luật ngày 23/10 đã có bài phản ánh "Quảng Bình: "Ép" cả nghìn giáo viên đi học bồi dưỡng trái quy định", phản ánh việc UBND huyện Tuyên Hóa đã làm công văn yêu cầu giáo viên trong biên chế phải đăng ký tham gia lớp học bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư 21, 22/2015 của liên bộ Bộ giáo dục và đào tạo và Bộ nội vụ, với học phí 2,5 triệu/1 giáo viên cho 240 tiết học.

Việc UBND huyện Tuyên Hóa ra công văn, tô đậm dòng chữ "là yêu cầu bắt buộc" đối với việc bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp đã khiến rất nhiều giáo viên ở địa phương không đồng tình, khi cho biết việc bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo các Thông tư trên chỉ dành cho những giáo viên có nhu cầu thăng hạng hoặc cần chứng chỉ bồi dưỡng. Việc Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa và lãnh đạo Phòng nội vụ cùng ra công văn với yêu cầu như vậy là trái quy định. Nhất là so với mức thu nhập và đời sống của giáo viên ở huyện miền núi nghèo, thì mức học phí 2,5 triệu/1 giáo viên là quá cao.

Sau khi báo điện tử Bảo vệ pháp luật phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Tiến Dũng đã có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, báo cáo vấn đề báo nêu.


 Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng.

Theo công văn số 3855/VPUBND-VX ngày 26/10, do ông Nguyễn Trần Quang - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình ký, truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thì ông Trần Tiến Dũng đã giao Sở nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo kiểm tra nội dung báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, xem xét và xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu phải có báo cáo trước ngày 15/11, đồng thời có văn bản gửi báo Bảo vệ pháp luật.

Liên quan đến vấn đề báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, lãnh đạo Phòng nội vụ huyện Tuyên Hóa đã liên lạc với PV báo Bảo vệ pháp luật, ghi nhận những phản ánh của báo và cho biết đã có công văn hướng dẫn về các trường trên địa bàn, với tinh thần động viên, khuyến khích các giáo viên đi học chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp, đồng thời yêu cầu Hiệu trưởng các trường tạo kiện cho các giáo viên có điều kiện được đăng ký, tham gia học bồi dưỡng theo quy định.

Bùi Tiến