Theo đó, Sở đã nhận được đơn đề nghị phúc khảo 595 bài thi/môn thi của 252 thí sinh. Sau khi chấm phúc khảo có 7 bài thi của 3 thí sinh có sự thay đổi điểm.

Thí sinh Nguyễn Phùng Nhật Hạ có 3 bài thi yêu cầu phúc khảo. Môn Hóa học trước phúc khảo 2,5 điểm, sau phúc khảo giảm xuống 2 điểm). Môn Vật lí tăng từ trước phúc khảo là 2,75 điểm lên 7 điểm. Sinh học trước phúc khảo là 1,75 điểm, sau phúc khảo: 4,25 điểm. 

Thí sinh Ngô Ánh Hồng yêu cầu phúc khảo ba bài gồm: Môn Địa lí trước phúc khảo là 3 điểm, sau phúc khảo 6 điểm. Giáo dục công dân trước phúc khảo là 4,25 điểm, sau phúc khảo là 7,25 điểm. Lịch sử trước phúc khảo 2 điểm, sau phúc khảo 3 điểm. 

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Lan yêu cầu phúc khảo môn Ngữ văn, điểm trước phúc khảo là 5,5 điểm, sau phúc khảo là 6,5 điểm.

Sau khi có điểm, các thí sinh liên hệ với trường/trung tâm đăng ký dự thi để nhận giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo, đồng thời trả lại giấy chứng nhận kết quả thi trước khi phúc khảo. 

Lê Tâm