leftcenterrightdel
46 đầu sách giáo khoa (SGK) đã được các Nhà xuất bản (NXB) biên soạn, in ấn theo chủ trương xã hội hóa. Ảnh minh họa. 

Đại diện Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, SGK thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá quy định tại Luật Giá và văn bản hướng dẫn liên quan.

Trong lần gần đây nhất, các NXB đã kê khai, gửi Cục Quản lý giá và Bộ GD-ĐT thẩm định, phê duyệt giá các bộ sách như sau: 4 bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam gồm Bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”: 188.000 đồng; bộ “Chân trời sáng tạo”: 197.000 đồng; bộ “Cùng học để phát triển năng lực”: 200.000 đồng; bộ “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong trường học”: 189.000 đồng.

Bộ SGK “Cánh diều” của NXB ĐH Sư phạm Hà Nội và NXB ĐH Sư phạm TP HCM có mức giá kê khai, trình thẩm định cao nhất trong số 5 bộ sách là 215.000 đồng.

Tính theo giá bộ SGK lớp 1 hiện hành của NXB Giáo dục Việt Nam sử dụng trong năm học 2019-2020 là 54.000 đồng/bộ, các bộ SGK lớp 1 mới do các NXB đã kê khai, trình thẩm định có giá tăng cao hơn.

Cụ thể: Cuốn SGK lớp 1 hiện có giá cao nhất là 14.000 đồng/cuốn, thì cuốn SGK lớp 1 mới, kê khai giá cao nhất là 36.000 đồng/cuốn, bằng 257% giá hiện hành. Cuốn SGK lớp 1 hiện có thấp nhất là 3.000 đồng/cuốn thì cuốn SGK lớp 1 mới có giá thấp nhất là 11 nghìn đồng/cuốn, bằng 366,6% giá hiện hành.

Ngoài SGK môn học bắt buộc, các NXB cũng kê khai giá SGK tiếng Anh (môn học tự chọn) theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có giá từ 45.000- 99.000 đồng/cuốn. Như vậy, nếu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy học cả môn tiếng Anh thì giá một bộ SGK lớp 1 mới sẽ cao hơn so với hiện nay .

 

Lưu Ly