Thêm trường hợp được hưởng BHYT 100%

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc điều chỉnh về mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, Khoản 5 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã sửa theo hướng bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%. Cụ thể như sau:

Thêm 2 đối tượng được hưởng BHYT 100%:

(1) Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

(2) Người dân thuộc xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc khác theo Luật Bảo hiểm y tế.

leftcenterrightdel
 Chính sách mới về lao động, bảo hiểm có hiệu lực tháng 12.2023

Tăng 12,5% mức trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Có hiệu lực từ 19.12.2023, Thông tư 82/2023/TT-BQP đã hướng dẫn chi tiết việc điều chỉnh tăng 12,5% trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo chính sách tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

Căn cứ Điều 3 Thông tư 82/2023/TT-BQP, mức trợ cấp hằng tháng từ tháng 7.2023 được tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 7.2023 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6.2023 x 1,125

Như vậy, sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm 12,5%, mức trợ cấp hằng tháng của quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được xác định cụ thể như sau:

Số năm công tác từ đủ 15 đến dưới 16 năm: Mức trợ cấp mới = 2,285 triệu đồng/tháng.

Số năm công tác từ đủ 16 đến dưới 17 năm: Mức trợ cấp mới = 2,388 triệu đồng/tháng.

Số năm công tác từ đủ 17 đến dưới 18 năm: Mức trợ cấp mới = 2,494 triệu đồng/tháng.

Số năm công tác từ đủ 18 đến dưới 19 năm: Mức trợ cấp mới = 2,598 triệu đồng/tháng.

Số năm công tác từ đủ 19 đến dưới 20 năm: Mức trợ cấp mới = 2,7 triệu đồng/tháng.

Bỏ giới hạn về số giờ làm thêm/phiên làm việc khi khai thác dầu khí trên biển

Thay thế Thông tư 24/2015/TT-BCT từ ngày 25/12/2023, Thông tư 20/2023/TT-BCT đã điều chỉnh một số quy định về giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển, trong đó có quy định về số giờ làm thêm.

Cụ thể, Điều 6 Thông tư 20/2023/TT-BCT quy định tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm của người lao động không quá 14 giờ/ngày; số giờ làm thêm của người lao động không vượt quá 300 giờ/năm. Như vậy, quy định mới đã bỏ giới hạn về số giờ làm thêm tối đa trong một phiên làm việc.

Hướng dẫn mới về trường hợp bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Điều 3 Quyết định 24/2023/QĐ-TTg yêu cầu 02 điều kiện được xác định là bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp bao gồm:

(1) Bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Hiện nay Quyết định 120/2008/QĐ-TTg yêu cầu: Phải có Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV.

(2) Có kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Mẫu máu xét nghiệm phải lấy từ người bị phơi nhiễm với HIV tại thời điểm từ đủ 30 ngày đến trước 180 ngày kể từ thời điểm bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Ngọc Anh