Quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Thọ Xuân là đơn vị thứ tư của tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM.

Từ năm 2011 đến nay Đảng bộ và nhân dân huyện Thọ Xuân không ngừng phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để đầu tư xây dựng NTM. Đến thời điểm hiện nay, tổng huy động đầu tư của toàn huyện đạt 7.019,55 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách Trung ương: 141, 65 tỷ đồng (chiếm 2,02%); ngân sách tỉnh: 185,8 tỷ đồng (chiếm 2,65%), ngân sách huyện: 680,8 tỷ đồng (chiếm 9,7%), ngân sách xã 1.116,8 tỷ đồng (chiếm 15,9%); doanh nghiệp, HTX: 256,8 tỷ đồng (chiếm 3,66%), vốn vay tín dụng 655,6 tỷ đồng (chiếm 9.33 tỷ đồng)…còn lại là nhân dân tham gia (ngày công, tiền mặt, hiến đất…).

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ và nhân dân huyện Thọ Xuân 

Cơ cấu kinh tế Thọ Xuân chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011-2019, ước đạt 15%, tăng 0,9% so với giai đoạn 2005-2010. Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2019 ước đạt 41,5 triệu đồng (gấp 3,1 lần so với năm 2011). Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 18,53% (năm 2011) xuống còn 2,42%.

Như vậy gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Thọ Xuân đã có sự thay đổi khá toàn diện, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện. Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng được củng cố vững chắc.

Huyện Thọ Xuân phấn đấu đến năm 2020 có thêm 5 xã đạt NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm.

Thọ Xuân phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 100 triệu đồng/người/năm…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM năm 2019 và trao Huân chương Lao động hạng Ba của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ và nhân dân huyện Thọ Xuân.

 

Phạm Ngọc