Trong số 19 sở, ngành được xếp hạng, có tới 18 đơn vị xếp loại tốt, tổng điểm giao động ở mức trên dưới 80 điểm, trong đó sở Nội vụ đạt 93,95 điểm, tỷ lệ chỉ số đạt 95,27%. Với tổng điểm 93.76, thấp hơn Sở Nội vụ, nhưng với điểm chuẩn tối đa là 95 điểm/98.5 điểm của các sở ngành khác, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính 2018 với tỷ lệ chỉ số đạt 98,7%.

Thanh tra tỉnh Bình Thuận chỉ đạt 74.34 điểm, xếp hạng cuối trong nhóm các sở, ngành và đạt loại khá, rớt hạng so với loại tốt mà ngành này đã đạt được năm 2017, tỷ lệ chỉ số đạt 83,06%.

Ban Quản lý các KCN dù vẫn được xếp loại tốt, tuy nhiên thứ hạng gần áp chót, chỉ đứng trên Thanh tra tỉnh với 85.21 điểm, tỷ lệ chỉ số đạt 88,3%.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Bình Thuận. 

Đối với 10, huyện, thị trong tỉnh, chỉ có 2 huyện là Đức Linh (tỷ lệ chỉ số 89,33%) và Bắc Bình (tỷ lệ chỉ số 83,68%) xếp loại tốt. 8 huyện, thị khác xếp loại khá, trong đó huyện Tánh Linh và TP. Phan thiết “trụ” hạng khá so với năm 2017, 6 huyện thị còn lại là La Gi, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Phú Quý, Hàm Thuận Bắc và huyện Tuy Phong “rớt” hạng, từ xếp loại tốt năm 2017 xuống loại khá năm 2018.

Văn bản công bố của UBND tỉnh Bình Thuận lưu ý, căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị chỉ đạo rà soát để khắc phục những tồn tại, hạn chế tại đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh

Cũng theo văn bản công bố, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ đơn vị là tiêu chí để xem xét đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có liên quan.

Văn Nguyễn