Tổng số văn bản:894
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
17/CT-TTg 19/06/2018 19/06/2018 Tải về
2
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030
744/QĐ-TTg 18/06/2018 18/06/2018 Tải về
3
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tiền Giang
77/NQ-CP 18/06/2018 18/06/2018 Tải về
4
Về công tác phòng, chống thiên tai
76/NQ-CP 18/06/2018 18/06/2018 Tải về
5
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Điện Biên
78/NQ-CP 18/06/2018 18/06/2018 Tải về
6
Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp
15/2018/TT-NHNN 18/06/2018 11/09/2018 Tải về
7
Về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
16/CT-TTg 18/06/2018 18/06/2018 Tải về
8
Thành lập Đoàn giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018
62/2018/QH14 15/06/2018 15/06/2018 Tải về
9
Về kinh doanh khí
87/2018/NĐ-CP 15/06/2018 01/08/2018 Tải về
10
Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
03/2018/TT-BLĐTBXH 15/06/2018 01/08/2018 Tải về
11
Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
15/CT-TTg 15/06/2018 15/06/2018 Tải về
12
Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
13/2018/TT-BCT 15/06/2018 01/07/2018 Tải về
13
Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
63/2018/QH14 15/06/2018 15/06/2018 Tải về
14
Thành lập Đoàn giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018
61/2018/QH14 15/06/2018 15/06/2018 Tải về
15
Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
59/2018/QH14 15/06/2018 15/06/2018 Tải về
16
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
28/2018/QH14 15/06/2018 01/01/2019 Tải về
17
Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
07/2018/TT-BNV 15/06/2018 01/08/2018 Tải về
18
Luật Đo đạc và Bản đồ
27/2018/QH14 14/06/2018 01/01/2019 Tải về
19
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
26/2018/QH14 14/06/2018 01/01/2019 Tải về
20
Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 – 2020
714/QĐ-TTg 14/06/2018 14/06/2018 Tải về
21
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Tĩnh
75/NQ-CP 13/06/2018 13/06/2018 Tải về
22
Phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
58/2018/QH14 12/06/2018 12/06/2018 Tải về
23
Luật An ninh mạng
24/2018/QH14 12/06/2018 01/01/2019 Tải về
24
Ban hành Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025
712/QĐ-TTg 12/06/2018 12/06/2018 Tải về
25
Luật Tố cáo
25/2018/QH14 12/06/2018 01/01/2019 Tải về
26
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
38/2018/TT-BGTVT 11/06/2018 01/08/2018 Tải về
27
Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
57/2018/QH14 08/06/2018 08/06/2018 Tải về
28
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021
54/2018/TT-BTC 08/06/2018 23/07/2018 Tải về
29
Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn
705/QĐ-TTg 07/06/2018 07/06/2018 Tải về
30
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
05/2018/TT-BTP 07/06/2018 21/07/2018 Tải về
31
Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ
37/2018/TT-BGTVT 07/06/2018 24/07/2018 Tải về
32
Về việc phê duyệt quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035
706/QĐ-TTg 07/06/2018 07/06/2018 Tải về
33
Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018
74/NQ-CP 07/06/2018 07/06/2018 Tải về
34
Quy định xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp
06/2018/TT-BTP 07/06/2018 21/07/2018 Tải về
35
Bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn
25/2018/QĐ-TTg 06/06/2018 01/01/2019 Tải về