Tổng số văn bản:885
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
03/2018/TT-BLĐTBXH 15/06/2018 01/08/2018 Tải về
2
Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
15/CT-TTg 15/06/2018 15/06/2018 Tải về
3
Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
13/2018/TT-BCT 15/06/2018 01/07/2018 Tải về
4
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
28/2018/QH14 15/06/2018 01/01/2019 Tải về
5
Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
63/2018/QH14 15/06/2018 15/06/2018 Tải về
6
Thành lập Đoàn giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018
61/2018/QH14 15/06/2018 15/06/2018 Tải về
7
Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
07/2018/TT-BNV 15/06/2018 01/08/2018 Tải về
8
Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
59/2018/QH14 15/06/2018 15/06/2018 Tải về
9
Luật Đo đạc và Bản đồ
27/2018/QH14 14/06/2018 01/01/2019 Tải về
10
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
26/2018/QH14 14/06/2018 01/01/2019 Tải về
11
Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 – 2020
714/QĐ-TTg 14/06/2018 14/06/2018 Tải về
12
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Tĩnh
75/NQ-CP 13/06/2018 13/06/2018 Tải về
13
Phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
58/2018/QH14 12/06/2018 12/06/2018 Tải về
14
Luật An ninh mạng
24/2018/QH14 12/06/2018 01/01/2019 Tải về
15
Luật Tố cáo
25/2018/QH14 12/06/2018 01/01/2019 Tải về
16
Ban hành Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025
712/QĐ-TTg 12/06/2018 12/06/2018 Tải về
17
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
38/2018/TT-BGTVT 11/06/2018 01/08/2018 Tải về
18
Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
57/2018/QH14 08/06/2018 08/06/2018 Tải về
19
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021
54/2018/TT-BTC 08/06/2018 23/07/2018 Tải về
20
Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn
705/QĐ-TTg 07/06/2018 07/06/2018 Tải về
21
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
05/2018/TT-BTP 07/06/2018 21/07/2018 Tải về
22
Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ
37/2018/TT-BGTVT 07/06/2018 24/07/2018 Tải về
23
Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018
74/NQ-CP 07/06/2018 07/06/2018 Tải về
24
Về việc phê duyệt quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035
706/QĐ-TTg 07/06/2018 07/06/2018 Tải về
25
Quy định xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp
06/2018/TT-BTP 07/06/2018 21/07/2018 Tải về
26
Bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn
25/2018/QĐ-TTg 06/06/2018 01/01/2019 Tải về
27
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
86/2018/NĐ-CP 06/06/2018 01/08/2018 Tải về
28
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
72/NQ-CP 06/06/2018 06/06/2018 Tải về
29
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Trà Vinh
73/NQ-CP 06/06/2018 06/06/2018 Tải về
30
Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020
691/QĐ-TTg 05/06/2018 05/06/2018 Tải về
31
Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lưng, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
06/2018/TT-BNV 31/05/2018 15/07/2018 Tải về
32
Về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
71/NQ-CP 31/05/2018 31/05/2018 Tải về
33
Phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La
666/QĐ-TTg 31/05/2018 31/05/2018 Tải về
34
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
665/QĐ-TTg 31/05/2018 31/05/2018 Tải về
35
Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải
35/2018/TT-BGTVT 31/05/2018 31/05/2018 Tải về