Tổng số văn bản:894
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
18/2018/TT-BCT 19/07/2018 03/09/2018 Tải về
2
Về quy trình xin chủ trương thành lập hoặc giải thể và bố trí nhân sự lãnh đạo các tổ chức hữu nghị các cấp
03-QĐi/TW 19/07/2018 19/07/2018 Tải về
3
Về lễ tân đối ngoại đảng
02-QĐi/TW 18/07/2018 18/07/2018 Tải về
4
Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba
878/QĐ-TTg 18/07/2018 01/09/2018 Tải về
5
Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019
877/QĐ-TTg 18/07/2018 18/07/2018 Tải về
6
Về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
21/CT-TTg 18/07/2018 18/07/2018 Tải về
7
Về việc cử Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
875/QĐ-TTg 18/07/2018 18/07/2018 Tải về
8
Về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công
871/QĐ-TTg 18/07/2018 18/07/2018 Tải về
9
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ
29/2018/QĐ-TTg 16/07/2018 30/08/2018 Tải về
10
Thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu
869/QĐ-TTg 16/07/2018 16/07/2018 Tải về
11
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
59/2018/TT-BTC 16/07/2018 01/09/2018 Tải về
12
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
100/2018/NĐ-CP 16/07/2018 15/09/2018 Tải về
13
Về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
19/CT-TTg 13/07/2018 13/07/2018 Tải về
14
Về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh
20/CT-TTg 13/07/2018 13/07/2018 Tải về
15
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
99/2018/NĐ-CP 12/07/2018 27/08/2018 Tải về
16
Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 06/09/2018 Tải về
17
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tuyên Quang
92/NQ-CP 11/07/2018 11/07/2018 Tải về
18
Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm
07/2018/TT-BNNPTNT 10/07/2018 24/08/2018 Tải về
19
Hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh
58/2018/TT-BTC 10/07/2018 01/09/2018 Tải về
20
Về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018
90/NQ-CP 10/07/2018 10/07/2018 Tải về
21
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
17/2018/TT-BCT 10/07/2018 23/08/2018 Tải về
22
Về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới
18/CT-TTg 09/07/2018 09/07/2018 Tải về
23
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
836/QĐ-TTg 09/07/2018 09/07/2018 Tải về
24
Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao
832/QĐ-TTg 09/07/2018 09/07/2018 Tải về
25
Về việc gia nhập Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và khồng theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO)
89/NQ-CP 06/07/2018 06/07/2018 Tải về
26
Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 20/08/2018 Tải về
27
Về việc giao đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020
810/QĐ-TTg 05/07/2018 05/07/2018 Tải về
28
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
57/2018/TT-BTC 05/07/2018 20/08/2018 Tải về
29
Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 20/07/2018 Tải về
30
Phê duyệt Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020
807/QĐ-TTg 05/07/2018 05/07/2018 Tải về
31
Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
16/2018/TT-BCT 04/07/2018 04/07/2018 Tải về
32
Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
800/QĐ-TTg 02/07/2018 02/07/2018 Tải về
33
Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
09/2018/TT-BKHCN 01/07/2018 15/08/2018 Tải về
34
Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
96/2018/NĐ-CP 30/06/2018 01/07/2018 Tải về
35
Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
97/2018/NĐ-CP 30/06/2018 01/07/2018 Tải về