Tổng số văn bản:885
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược
16/2018/TT-BVHTTDL 14/03/2018 05/05/2018 Tải về
2
Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược
15/2018/TT-BVHTTDL 14/03/2018 05/05/2018 Tải về
3
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
44/2018/NĐ-CP 13/03/2018 13/03/2018 Tải về
4
Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan
08/CT-TTg 13/03/2018 13/03/2018 Tải về
5
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
45/2018/NĐ-CP 13/03/2018 13/03/2018 Tải về
6
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
43/2018/NĐ-CP 12/03/2018 12/03/2018 Tải về
7
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/2018/QĐ-TTg 12/03/2018 10/05/2018 Tải về
8
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 01/05/2018 Tải về
9
Ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
14/2018/QĐ-TTg 12/03/2018 01/05/2018 Tải về
10
Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
05/2018/TT-NHNN 12/03/2018 01/06/2018 Tải về
11
Hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành
23/2018/TT-BTC 12/03/2018 27/04/2018 Tải về
12
Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng
42/2018/NĐ-CP 12/03/2018 01/07/2018 Tải về
13
Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam
24/2018/TT-BTC 12/03/2018 01/05/2018 Tải về
14
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 1/8/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
04/2018/TT-NHNN 12/03/2018 01/07/2018 Tải về
15
Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
40/2018/NĐ-CP 12/03/2018 02/05/2018 Tải về
16
Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
38/2018/NĐ-CP 11/03/2018 11/03/2018 Tải về
17
Công nhận huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
520/QĐ-TTg 11/03/2018 11/03/2018 Tải về
18
Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 11/03/2018 Tải về
19
Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
37/2018/NĐ-CP 10/03/2018 10/03/2018 Tải về
20
Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
03/2018/TT-BTP 10/03/2018 01/07/2018 Tải về
21
Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam
14/2018/TT-BVHTTDL 09/03/2018 25/04/2018 Tải về
22
Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
34/2018/NĐ-CP 08/03/2018 08/03/2018 Tải về
23
Phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
282/QĐ-TTg 08/03/2018 08/03/2018 Tải về
24
Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
132-QĐ/TW 08/03/2018 08/03/2018 Tải về
25
Phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030
279/QĐ-TTg 08/03/2018 08/03/2018 Tải về
26
Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 08/03/2018 Tải về
27
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016; kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) sang năm 2018
280/QĐ-TTg 08/03/2018 08/03/2018 Tải về
28
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 01/05/2018 Tải về
29
Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2018
18/NQ-CP 08/03/2018 08/03/2018 Tải về
30
Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
30/2018/NĐ-CP 07/03/2018 01/05/2018 Tải về
31
Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020
275/QĐ-TTg 07/03/2018 07/03/2018 Tải về
32
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí
274/QĐ-TTg 07/03/2018 07/03/2018 Tải về
33
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
03/2018/TT-BNV 06/03/2018 23/04/2018 Tải về
34
Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
12/2018/QĐ-TTg 06/03/2018 24/04/2018 Tải về
35
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
08/2018/TT-BCA 05/03/2018 25/04/2018 Tải về