Tổng số văn bản:885
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
11/2018/TT-NHNN 17/04/2018 01/10/2018 Tải về
2
Ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
12/2018/TT-BGDĐT 16/04/2018 01/06/2018 Tải về
3
Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
37/2018/TT-BTC 16/04/2018 01/06/2018 Tải về
4
Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt
56/2018/NĐ-CP 16/04/2018 01/07/2018 Tải về
5
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
55/2018/NĐ-CP 16/04/2018 16/04/2018 Tải về
6
Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
54/2018/NĐ-CP 16/04/2018 16/04/2018 Tải về
7
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phân truy nhập vô tuyến
02/2018/TT-BTTTT 13/04/2018 01/07/2018 Tải về
8
Về phát triển ngành nghề nông thôn
52/2018/NĐ-CP 12/04/2018 01/06/2018 Tải về
9
Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
07/2018/TT-BYT 12/04/2018 01/06/2018 Tải về
10
Quy định tổ chức quản lý Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
01/2018/TT-BKHCN 12/04/2018 01/06/2018 Tải về
11
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 9/6/2016 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
18/2018/TT-BGTVT 11/04/2018 01/06/2018 Tải về
12
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản
390/QĐ-Tg 11/04/2018 11/04/2018 Tải về
13
Về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác
10/CT-TTg 11/04/2018 11/04/2018 Tải về
14
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
388/QĐ-TTg 10/04/2018 10/04/2018 Tải về
15
Về việc bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
387/QĐ-TTg 10/04/2018 10/04/2018 Tải về
16
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
50/2018/NĐ-CP 09/04/2018 29/05/2018 Tải về
17
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
51/2018/NĐ-CP 09/04/2018 01/06/2018 Tải về
18
Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
17/2018/TT-BGTVT 09/04/2018 01/07/2018 Tải về
19
Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô
10/2018/TT-NHNN 09/04/2018 01/06/2018 Tải về
20
Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018
23/NQ-CP 08/04/2018 08/04/2018 Tải về
21
Ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục
11/2018/TT-BGDĐT 06/04/2018 22/05/2018 Tải về
22
Ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
06/2018/TT-BYT 06/04/2018 21/05/2018 Tải về
23
Ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
05/2018/TT-BYT 05/04/2018 21/05/2018 Tải về
24
Ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
05/2018/TT-BYT 05/04/2018 21/05/2018 Tải về
25
Quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia
16/2018/TT-BGTVT 04/04/2018 01/07/2018 Tải về
26
Về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về
09/CT-TTg 04/04/2018 04/04/2018 Tải về
27
Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Điện Biên, Hòa Bình trong thời gian giáp hạt năm 2018
371/QĐ-TTg 04/04/2018 04/04/2018 Tải về
28
Quy định về xuất xứ hàng hóa
05/2018/TT-BCT 03/04/2018 03/04/2018 Tải về
29
Về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ
370/QĐ-TTg 03/04/2018 03/04/2018 Tải về
30
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/1/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
14/2018/TT-BGTVT 03/04/2018 25/05/2018 Tải về
31
Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN
04/2018/TT-BCT 02/04/2018 17/05/2018 Tải về
32
Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
18/2018/QĐ-TTg 02/04/2018 20/05/2018 Tải về
33
Về việc thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 và năm 2016 của Dự án hầm Đèo Cả
368/QĐ-TTg 02/04/2018 02/04/2018 Tải về
34
Về việc thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ
364/QĐ-TTg 02/04/2018 02/04/2018 Tải về
35
Về việc thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ
364/QĐ-TTg 02/04/2018 02/04/2018 Tải về