Tổng số văn bản:885
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa trong thời gian giáp hạt năm 2018
463/QĐ-TTg 02/05/2018 02/05/2018 Tải về
2
Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái trong thời gian giáp hạt năm 2018
464/QĐ-TTg 02/05/2018 02/05/2018 Tải về
3
Sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
08/2018/TT-BCT 02/05/2018 17/05/2018 Tải về
4
Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
62/2018/NĐ-CP 02/05/2018 02/05/2018 Tải về
5
Sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
08/2018/TT-BCT 02/05/2018 17/05/2018 Tải về
6
Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
09/2018/TT-BYT 27/04/2018 12/06/2018 Tải về
7
Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
461/QĐ-TTg 27/04/2018 27/04/2018 Tải về
8
Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
09/2018/TT-BYT 27/04/2018 12/06/2018 Tải về
9
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
12/2018/TT-NHNN 27/04/2018 27/04/2018 Tải về
10
Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
460/QĐ-TTg 27/04/2018 27/04/2018 Tải về
11
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội
02/2018/TT-BLĐTBXH 27/04/2018 12/06/2018 Tải về
12
Về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
48-TB/TW 27/04/2018 27/04/2018 Tải về
13
Về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam
459/QĐ-TTg 26/04/2018 26/04/2018 Tải về
14
Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điếm bán đấu giá thuốc là ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài
20/2018/QĐ-TTg 26/04/2018 15/06/2018 Tải về
15
Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
07/2018/TT-BCT 26/04/2018 26/04/2018 Tải về
16
Quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt
20/2018/TT-BGTVT 26/04/2018 01/07/2018 Tải về
17
Về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre
444/QĐ-TTg 26/04/2018 26/04/2018 Tải về
18
Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyến hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
07/2018/TT-BCT 26/04/2018 26/04/2018 Tải về
19
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
03/2018/TT-BXD 24/04/2018 12/06/2018 Tải về
20
Về việc ký Hiệp định Đầu tư giữa ASEAN-Hồng Kông, Trung Quốc
30/NQ-CP 24/04/2018 24/04/2018 Tải về
21
Về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
29/NQ-CP 24/04/2018 24/04/2018 Tải về
22
Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 21/06/2018 Tải về
23
Về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018
437/QĐ-TTg 21/04/2018 21/04/2018 Tải về
24
Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
435/QĐ-TTg 21/04/2018 21/04/2018 Tải về
25
Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
60/2018/NĐ-CP 20/04/2018 15/06/2018 Tải về
26
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
59/2018/NĐ-CP 20/04/2018 05/06/2018 Tải về
27
Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
06/2018/TT-BCT 20/04/2018 15/06/2018 Tải về
28
Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
19/2018/QĐ-TTg 19/04/2018 05/06/2018 Tải về
29
Quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt
19/2018/TT-BGTVT 19/04/2018 01/07/2018 Tải về
30
Quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt
19/2018/TT-BGTVT 19/04/2018 01/07/2018 Tải về
31
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
08/2018/TT-BYT 18/04/2018 15/06/2018 Tải về
32
Về bảo hiểm nông nghiệp
58/2018/NĐ-CP 18/04/2018 05/06/2018 Tải về
33
Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 17/04/2018 Tải về
34
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang
416/QĐ-TTg 17/04/2018 17/04/2018 Tải về
35
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên
27/NQ-CP 17/04/2018 17/04/2018 Tải về