Tổng số văn bản:885
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Giang
38/NQ-CP 09/05/2018 09/05/2018 Tải về
2
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016- -2020) tỉnh Lạng Sơn
42/NQ-CP 09/05/2018 09/05/2018 Tải về
3
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ
41/NQ-CP 09/05/2018 09/05/2018 Tải về
4
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Yên
44/NQ-CP 09/05/2018 09/05/2018 Tải về
5
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Bình
45/NQ-CP 09/05/2018 09/05/2018 Tải về
6
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn
39/NQ-CP 09/05/2018 09/05/2018 Tải về
7
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD
05/2018/TT-BTTTT 09/05/2018 01/07/2019 Tải về
8
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Giang
40/NQ-CP 09/05/2018 09/05/2018 Tải về
9
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Nghệ An
46/NQ-CP 09/05/2018 09/05/2018 Tải về
10
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Khánh Hòa
48/NQ-CP 09/05/2018 09/05/2018 Tải về
11
Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
497/QĐ-TTg 09/05/2018 09/05/2018 Tải về
12
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)
47/NQ-CP 09/05/2018 09/05/2018 Tải về
13
Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
05/2018/TT-BNV 09/05/2018 01/07/2018 Tải về
14
Thành lập Ban chỉ đạo Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa
494/QĐ-TTg 08/05/2018 08/05/2018 Tải về
15
Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
22/2018/QĐ-TTg 08/05/2018 01/07/2018 Tải về
16
Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
04/2018/TT-BTTTT 08/05/2018 01/07/2018 Tải về
17
Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020
490/QĐ-TTg 07/05/2018 07/05/2018 Tải về
18
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21/2018/QĐ-TTg 07/05/2018 07/05/2018 Tải về
19
Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
45/2018/TT-BTC 07/05/2018 02/07/2018 Tải về
20
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Long An
33/NQ-CP 07/05/2018 07/05/2018 Tải về
21
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Ninh
35/NQ-CP 07/05/2018 07/05/2018 Tải về
22
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản
64/2018/NĐ-CP 07/05/2018 22/06/2018 Tải về
23
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình
34/NQ-CP 07/05/2018 07/05/2018 Tải về
24
Quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt
24/2018/TT-BGTVT 07/05/2018 01/07/2018 Tải về
25
Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
11/2018/TT-BYT 04/05/2018 20/06/2018 Tải về
26
Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
23/2018/TT-BGTVT 04/05/2018 01/07/2018 Tải về
27
Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
63/2018/NĐ-CP 04/05/2018 19/06/2018 Tải về
28
Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt
10/2018/TT-BYT 04/05/2018 18/06/2018 Tải về
29
Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
12/2018/TT-BYT 04/05/2018 01/07/2018 Tải về
30
Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt
10/2018/TT-BYT 04/05/2018 18/06/2018 Tải về
31
Về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
31/NQ-CP 03/05/2018 03/05/2018 Tải về
32
Về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
01-QĐi/UBKTTW 03/05/2018 03/05/2018 Tải về
33
Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp
04/2018/TT-BNNPTNT 03/05/2018 01/07/2018 Tải về
34
Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
15/2018/TT-BYT 03/05/2018 17/07/2018 Tải về
35
Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT 229, xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 05 tiêu chí nông thôn mới trở xuống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020
465/QĐ-TTg 02/05/2018 02/05/2018 Tải về