Trả lời: Hiện nay người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có tên chú bạn. Do đó, về mặt pháp lý diện tích đất này được xác định thuộc quyền sử dụng của người chú này. Nếu bố bạn không chứng minh được là đồng sở hữu của tài sản này thì sẽ không có cơ sở để yêu cầu người chú sang tên quyền sử dụng đất. Vì vậy, hai người nên có sự thỏa thuận rõ ràng về vấn đề này, tránh trường hợp qua thời gian không còn căn cứ để đòi lại tài sản.

 
Còn việc đang thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng: Như đã phân tích thì diện tích đất này thuộc quyền sử dụng của chú bạn nên chú bạn có quyền thế chấp. Nếu đến hạn trả nợ người chú bạn không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng thì diện tích đất này sẽ bị kê biên tài sản bảo đảm để xử lý. Khi đó, nếu bố bạn muốn đòi lại quyền lợi thì có thể yêu cầu người chú trả tiền thay cho giá trị thửa đất đã mất.
 
Hiện nay, các bên có thể thỏa thuận để thực hiện giải chấp với ngân hàng, từ đó thực hiện sang tên quyền sử dụng đất sớm để tránh rủi ro về sau.

Luật sư: Nguyễn Văn Lâm