Về vấn đề này, Luật sư Trần Đức Thắng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hùng Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội có ý kiến như sau:

leftcenterrightdel
Luật sư Trần Đức Thắng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hùng Thắng. 

 

Giao dịch dân sự là giao dịch rất phổ biến và diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta hiện nay. Chính vì vậy mà Bộ Luật dân sự 2015 đã có cả một Chương VIII để quy định cụ thể về vấn đề này.

1. Giao dịch dân sự là gì?

Theo quy định tại Điều 116 Bộ Luật dân sự 2015 thì: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

2. Điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực

Theo quy định tại Điều 117 Bộ Luật dân sự 2015 thì giao dịch dân sự có hiệu lực khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.”

Như vậy, giao dịch dân sự có hiệu lực khi các chủ thể khi tham giao vào giao dịch dân sự có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật. Khi xác lập giao dịch dân sự thì chủ thể phải hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc hay lừa dối. Bên cạnh đó, mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không được vi phạm các điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

Ngoài ra, đối với một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật thì hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực.

3. Hình thức của giao dịch dân sự.

Hình thức của giao dịch dân sự là một trong những điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong một số trường hợp cụ thể theo quy định pháp luật.

Theo Điều 119 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về Hình thức của Giao dịch dân sự như sau:

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.”

Như vậy, giao dịch dân sự có thể được xác lập bằng 3 hình thức là : Bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Trường hợp giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Đối với những giao dịch dân sự thể hiện bằng văn bản mà pháp luật yêu cầu phải có công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

PV