Cách tính Bảo hiểm xã hội một lần năm 2019
Cách tính Bảo hiểm hội một lần năm 2019.08/08/2019 21:20

Cách tính Bảo hiểm xã hội một lần năm 2019.

Cách tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần áp dụng cho các đối tượng hưởng năm 2019.