Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng28/07/2020 16:37

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng

(BVPL)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn TP phải có nước sát khuẩn để sát khuẩn tay. Thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông.