Hội thi “Cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên giỏi” năm 2019
Hội thi “Cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên giỏi” năm 201928/08/2019 17:14
Đầu tư 100 triệu USD nâng cao trình độ giáo viên
Đầu tư 100 triệu USD nâng cao trình độ giáo viên02/06/2016 22:48

Hội thi “Cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên giỏi” năm 2019

(BVPL) - Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 4 vừa tổ chức Hội thi: "Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Cán bộ kiểm sát giỏi năm 2019", với mục đích nhằm nâng cao trình độ, năng lực, nhận thức về pháp luật và kỹ năng thao tác nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong toàn ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 4.