Đà Nẵng xử phạt nhiều trường hợp người dân ra đường không cần thiết
Đà Nẵng xử phạt nhiều trường hợp người dân ra đường không cần thiết 15/08/2020 21:43
Yêu cầu thu hồi văn bản chống dịch “cầm đèn chạy trước ô tô” của Phó Chủ tịch phường
Yêu cầu thu hồi văn bản chống dịch “cầm đèn chạy trước ô tô” của Phó Chủ tịch phường 03/08/2020 18:16
Hải Phòng dừng các lễ hội và không nhận khách Trung Quốc lưu trú
Hải Phòng dừng các lễ hội và không nhận khách Trung Quốc lưu trú05/02/2020 08:33

Đà Nẵng xử phạt nhiều trường hợp người dân ra đường không cần thiết

(BVPL) - Đà Nẵng đã tiến hành xử phạt nhiều trường hợp người dân đi ra ngoài với lý do không cần thiết trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly xã hội.