Heineken, Mercedes – Benz, Khải Hoàn Land hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2018
Heineken, Mercedes – Benz, Khải Hoàn Land hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 201813/02/2019 17:03
Tặng 4 000 phần quà Tết trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các gia đình khó khăn
Tặng 4.000 phần quà Tết trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các gia đình khó khăn 20/01/2019 12:01
Tiếp tục mang những phần quà ý nghĩa đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước
Tiếp tục mang những phần quà ý nghĩa đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước18/01/2019 20:55
Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018
Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 201824/11/2018 16:57
HEINEKEN Việt Nam được bình chọn là doanh nghiệp bền vững nhất tại Việt Nam
HEINEKEN Việt Nam được bình chọn là doanh nghiệp bền vững nhất tại Việt Nam07/12/2017 10:57
Triệt phá cơ sở làm giả bia Heineken, Tiger
Triệt phá cơ sở làm giả bia Heineken, Tiger21/06/2013 09:58

Heineken, Mercedes – Benz, Khải Hoàn Land hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2018

Năm 2018, số thu thuế nội địa của TP. Hồ Chí Minh tăng thêm 10,25%, trong đó thu từ khối doanh nghiệp tư nhân tăng đến 21,28%. Mức tăng trên có sự đóng góp không nhỏ từ việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của nhiều thương hiệu lớn như: Heineken Việt Nam, Mercedes – Benz Việt Nam, Khải Hoàn Land.